infografika 2

Prezentácia infografikou

Internet

Infografika je druh vizuálnej prezentácie informácií, ktorá pracuje s grafikou, obrázkami a textom. Poukazuje a komunikuje jednoduchým a prehľadným spôsobom pre užívateľov.  Cieľom infografiky je ponúknuť informácie efektívne a rýchlo, pomocou obrázkov a textových prvkov, grafov, diagramov a farieb. Vytvárajú sa pre rôzne zobrazenia štatistiky, porovnávanie dát,  poukázanie procesov alebo návod na obsluhu.  Marketing ich často využíva na zobrazenie dôležitých údajov a zaujatie pozornosti používateľov. Infografiky sú v rôznych formách od štruktúrovaných až po jednoduché tabuľky. Hlavne využitie nachádzajú na webových stránkach, sociálnych sieťach a prezentáciách.

Použitie infografiky

Infografiku ľudia používajú hlavne z uvedených dôvodov:

Rýchle pochopenie – zabezpečujú efektívne a rýchle pochopenie informáciám. Vizuálne elementy a grafické prvky môžu rýchlo umožniť návštevníkom pochopiť hlavný cieľ bez námahy. 

Vizuálna prezentácia –  zabezpečuje vizuálnu prezentáciu informácií, čo uľahčuje komplexné koncepty a pridáva pochopiteľný tvar.  Návštevníci webov rýchlejšie vnímajú vizuálne dáta ako čítanie dlhých textov.

Zvýraznenie kľúčových slov – umožňuje zvýrazniť kľúčové informácie, preto používatelia rýchlo uvidia najdôležitejšie dáta danej témy.

Príťažlivý obsah – pridávajú skvelý obsah, ktorý zvyšuje záujem čitateľov. Na webových stránkach a sociálnych sieťach priláka väčšiu pozornosť ako písaný text.

Zlepšuje komunikáciu – v oblasti vzdelávania a obchodu môžu pomôcť, zjednodušiť prezentovať štatistiky a komplexné procesy. Uľahčuje pochopenie prezentácií a vzdelávacích materiálov.  Infografika je účinný nástroj pre komunikáciu, ktorá uľahčuje porozumenie rôznych cieľových skupín.  

Webové stránky a infografiky

Poznáme veľa webových stránok, ktoré sa vyznačujú svojimi infografikami.  Niektoré sa špecializujú na zdieľanie infografik alebo ich zahŕňajú ako súčasť svojho obsahu ako napríklad:

Visual – platforma, ktorá zdieľa, objavuje a vytvára infografiky. Ponúka služby profesionálov pre tvorbu infografik.

Infogram – umožňuje vytváranie interaktívnych infografík, grafov a tabuliek.  Výborný nástroj na spracovanie prezentácií dát.

Behance – ďalšia platforma pre profesionálnych dizajnérov, ktorý ponúkajú rôzne druhy šablón a možnosti prispôsobenia.

Piktochart – online nástroj na tvorbu infografík, ktoré ponúkajú rôzne šablóny a vylepšenia. Daily Infographic – webová stránka zdieľa nové infografiky pre rôzne témy ako veda a technológie, zdravie a veľa ďalších. Menované webové stránky sú len malý príklad, lebo existuje veľké množstvo stránok s infografikov.