eshopov, firemných a webových stránok

Všeobecné podmienky katalógu

 

1.Naj-katalog.eu je internetový katalóg, ktorý je dostupný návštevníkom 24 hodín denne. Od 2022 – automaticky sa budú pridávať kvalitné weby, blogy a eshopy.  Výnimky môžu nastáť počas poruchy prenajatého servera.

2.Partner je zvýraznený a nachádza sa na prvých miestach katalógu, podľa dohody s užívateľom.

3.Naj-katalog.eu môžu využívať všetky osoby a firmy za predpokladu, že sa budú riadiť všeobecnými podmienkami registrácie webových stránok v katalógu. Katalóg nebude registrovať web stránky, ktoré porušujú zákony SR, verejný poriadok, dobré mravy, obsahom nepoškodzujú tretie osoby.

4. Aktivácia odkazu partnera web stránky bude iba základe písomnej žiadosti a dohody dvoch strán.

5. Katalóg môže bez udania dôvodu odmietnuť odkaz a po dohode druhej strany zrušiť odkaz na partnera. Nezodpovedá za obrazový a textový odkaz. Katalóg nenesie žiadnu zodpovednosť za škody v prípadne odstavenie katalógu z technických príčin. Každý odkaz bude skontrolovaný a posúdený pred vloženým do katalógu.

6.Naj-katalog.eu má právo všeobecné podmienky aj bez oznámenia používateľom.

7. Ochrana osobných údajov – katalóg nezaznamenáva a nespracováva žiadne osobné údaje, ktoré vyžaduje zákon o ochrane osobných údajov GDPR.