eshopov, firemných a webových stránok

Vzdelávanie

vzdelávanie

Do vzdelávania pridávajte odkazy pre webstránky na kurzy, školenia, vzdelávacie centrá, portál pre výučby žiakov a študentov a podobné blogy.

Preklady zo slovenčiny do angličtiny

kavali.eu

Využite služby rodených hovoriacich, ktorí zaručia, že vaše texty budú napísané gramaticky a štylisticky správne, plynulou angličtinou.